НаТочак #88

Дизајн — 2021

Постер за 88-мата, новогодишна Kритична маса на иницијативата НаТочак.