Музеј на македонската борба

Дизајн — 2014

Лого за Музејот на македонската борба за државност и самостојност.