МКЦ детски работилници

Дизајн — 2018

Постер за работилници за уметност и визуелна комуникација во Детскиот креативен центар на Младинскиот културен центар во Скопје. За постерот е употребен цртеж изработен токму на една од работилниците. Автор на цртежот е Софија Ѓорѓевиќ.