Caramelo

Дизајн — 2010

Лого, илустрации, целокупен брендинг и внатрешно уредување на првата кафетерија специјализирана за кафе и една од првите за кафе за носење во Скопје.