Апстрактен лет

Дизајн — 2006

Апстрактно лого, илустрации и промотивни материјали за уникатната радиоемисија за експериментална и современа електронска музика и поезија, Апстрактен лет на радиото Club FM.