zname.mk

Дизајн — 2013

Веб-страница посветена на знамето на Република Македонија со цел детално запознавање со знамето, како и подигнување на свеста на граѓаните за неговото значење и негување љубов и почит кон него.

zname.mk