50-ти Светски конгрес на вински братства

Дизајн — 2018

Целокупен дизајн на сите материјали за јубилејниот 50-ти Светски конгрес на вински братства кој се одржа во Скопје, Охрид и Тиквешкиот регион во 2018 година во организација на македонскиот конзулат на Ordo Equestris Vini Europae.