МКЦ детски работилници

Дизајн — 2017

Постер за работилници за уметност и визуелна комуникација во Детскиот креативен центар на Младинскиот културен центар во Скопје. Во постерот е употребен цртеж изработен токму на една од работилниците. Автор на цртежот е Јани Бабушку.