Еквинокс

Дизајн — 2016

Класично лого и илустриран брендинг за мал семеен производител на органски мед од Скопје.