Дизајн за мир

Дизајн — 2014

Постер за изложба од соработката помеѓу деца на возраст од 7-13 години од различно етничко потекло и етаблирани дизајнери на тема „Дизајн за мир“ во рамките на 7. Скопје постер фестивал. Автор на цртежот е Тамара Славковиќ.